Abdullah Akkurt


Yetim Hakkı ve İslamiyet


Sevgili Okuyucularımız konumuz Yetim hakkı ve İslamiyettir.

Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresi ayet 10 da mealen: ''Gerçekten yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını ancak bir ateş yemiş gibi doldururlar. Onlar çılgın bir ateşin içine gireceklerdir.''  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ''Yedi büyük günahtan birinin yetim malını yemek olduğunu buyuruyor. Yetim malını yemek, ölüm anında İmansız gitmeye sebep olabilir. denilmiştir.
 
Cenab-ı Allah: ''O yetime sakın kahretme, zayıf sayıp da hor bakma ki, hakkını zayi etmiyesin.'' buyurmaktadır. 
 
Ey İslam alemi!
Müslümanım diyebilen, helallardan faydalanacaklar, haram faaliyetten de korunacaklardır. Allah'ın emrettiği görevleri yapmak dini bir görevimiz olduğu gibi haramlardan sakınmak da görevimizdir. Haram'ın ateş gibi olduğunun bilincinde miyiz? Ateş ki, nasıl insanı eşyaları yaktığı gibi, haramlar da kişiyi azaba götürdüğünün bilincinde olmalıyız.
 
HADİS-İ ŞERİF:
 1- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde ''Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler onları bilmezler. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Kim şüpheli şeylerin içine dalarsa haramın da içine dalmış olur. (Böylece) Tıpkı koru etrafında davar otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü o koruya götürüp otlatmak tehlikesi karşısında bulunur. Haberiniz olsun ki, her ünlü kişinin bir korusu vardır. Unutmamalıyız ki, Allah'ın korusu da haram ettiği şeylerdir. Bir de uyanık olunuz ki, cesedin içinde bir et parçası (Kalp) vardır. İşte o et parçası iyi olduğu zaman bütün cesed iyi olur. Bozuk olduğu zaman da bütün cesed bozuk olur. İşte biliniz ki o et parçası kalbimizdir.''
2- ''Allah'ın manevi katında en sevgili hane (Ev), yetime ikram edilen evdir.''
3- ''Beni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki; yetime merhamet eden, ona güler yüz gösterip tatlı sözle öğüt veren, yetimliğine ve zayıflığına acıyan ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerle komşusuna çalım satmayana, kıyamet gününde Allah azapetmiyecektir.''
 
Bizler Türk İslam alemi olarak, bütün günah, yetim hakkı ve kötülüklerden uzak olmalıyız. Allah'a ve kullarına karşı üzerimize farz olan görevlerini eksiksiz yerine getirmeliyiz ki, Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edip, görünür görünmez kazalardan ve belalardan esirgesin.
 
Hem Müslümanım diyeceksin hem de haram olan yetim hakkını yiyeceksin; bu zihniyete sahip olanları, Münafıklık ve riyakarlık' la adlandırabiliriz. Arı kovanında bal çalıp yendiği zaman, ooh ne tatlı, arı ısırıp balon gibi şişirdiğinde de acısına katlanacaksın. Bu kadar açık ve nettir. İtirazı olan varsa buyursun.
 
Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar Allah'ın Selamı, huzuru ve bereketi üzerinizden eksik olmasın.
 
Hadis-i şerifler Kaynakçası:
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları: Yayın No: 207     1981