İbrahim Taş


KÜLTÜREL DEĞİŞİM NEDİR?


En basit toplumdan en gelişmiş topluma kadar insanların oluşturdukları tüm insan topluluklarında kültür olarak tanımlanan ortak bir olgu mevcuttur.

Üzerinde yaşadığımız Dünya’da İnsan topluluklarını hayvan topluluklarından ayıran temel özelliklerden biri kültürdür. Hemen hemen her bölgede ve o bölgede yaşayan her toplumda belirli maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla geliştirilen bir teknik sistemin yanında insanlar arası ilişkileri inceleyen kurallar, örf ve adetler, gelenekler, fikirler ve düşünceler mevcuttur. İşte hem bu teknik sistem hem de ilişki sistemleri kültürü oluşturan temel unsurlardır. Çünkü insan; hayatında bazı şeylerin daha verimli olabilmesi için teknik sisteme ve ilişki sistemine ihtiyaç duyar.

Her toplumda kendine özgü yer edinen Kültür kelimesinin kapsamı oldukça geniştir. Kültür bir yaşamdır bir inanıştır, eğitimdir, ahlaktır, sanattır, siyasettir, edebiyattır. Çünkü kültür toplumun fikir kaynağından gelen bütün varlığıdır. Doğanın bize verdiği donatım, toprak, tabii kuvvetler, doğal maddeler vb. gibi tüm şeyleri biz toplumdan alıyor hatta almak zorunda kalıyoruz.

Kültürün omurgası diyebileceğimiz etken, eğer toplu yaşamaksa bizler bunu kaybetmiş durumdayız. Teknolojinin hızlı ve orantısız gelişimi karşısında çaresiz kalmış ülkeler, toplumlar, aileler ve hatta ailenin fertleri aynı çatı altında yaşadıkları halde bir birinden habersiz birbirinden bağımsız durumdalar. Eskiden bir evde hatta bir mahallede tek bir televizyon vardı ve insanlar işlerini bitirdikten sonra kalabalık bir şekilde toplanır ve mevcut olan tek televizyonun karşısına geçer izlerdi.

Günümüze geldiğimizde ise televizyon küçüldü cebe indirgendi. Her bireyin bir cep telefonu hatta birden fazla cep telefonu oldu. Teknolojik cihazlarımız çoğaldıkça toplumdaki sayılarımız, bir ara da yaşama alışkanlıklarımız yok oldu. Toplumsallıktan bireyselliğe indirgediğimiz yaşantımızda aile ruhunu, aile aidiyetini ve hatta aile kutsallığını kaybetmiş durumdayız.

Gerçeklikten bu kadar uzaklaşmışken mayası bozulmamış bir kültürden bahsedemeyiz. Çünkü kültür, toplumu meydana getiren insanların oluşturduğu bir bütündür ve bu nedenle toplumsal yaşamın temel şartıdır. Büyüklerimizin dediği gibi İnsan kültürü yaratır, ama kültürde insanı yaratır.

Siz değerli okuyucularımızın da bildiği gibi Kültür belli sınırları olmayan tanımı, etkisi, çeşitliliği üzerine sayısızca kitaplar yazılan bir olgudur. Bende dilimin döndüğü kadar kültür ve kültürel değişimin ne olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım.